09.12.2012 16:30

Adventní koncert - J. J. Ryba: Hej Mistře

 

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ROKYCANY
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

zvou na

ADVENTNÍ

KONCERT

J. J. RYBA: HEJ MISTŘE
česká mše vánoční

účinkují
DA CAPISSIMO ZUŠ ROKYCANY
Vánoční komorní sbor a sólisté

Z. Kuncová soprán, K. Pelikánová alt
L. Steiner tenor, j.h., J. Fraus bas

Vánoční komorní orchestr

v neděli 9. prosince 2012 od 16,30 hodin
Evangelický kostel v Rokycanech,
Jiráskova 481 

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248