24.05.2012 17:00

Da Capo, Da Capissimo, Barvičky

Da Capo & Da Capissimo — sbormistryně Alena Vimrová Sbor Da Capo je základním pěveckým sborem ZUŠ. Nový sbor Da Capissimo je komorní sbor složený z členů Da Capo, kteří navštěvují střední školy. V programu posluchači uslyší skladby Z. Lukáše a dalších skladatelů 20. století, dále jazzovou mši skladatele B. Chilcotta, skladby z oblasti populární hudby i lidové písně v různých úpravách, představí se též sólisté obou sborů.
 
Barvičky — sbormistryně Helena Orcígrová Zazpívají mimo jiné cyklus Devatero pohádek od Z. Tölga.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248