28.04.2012 17:00

Divadelní představení Hosté večeře Páně

Divadelní spolek Sumus

Inscenace divadelní adaptace známého filmového díla Ingmara Bergmana

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248