06.07.2012 16:30

Ekumenické setkání u příležitosti výročí úmrtí M. Jana Husa

... V našem kostele.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248