10.05.2012 19:00

Musica da Chiesa

Soubor hrající starou renesanční hudbu na historické nástroje, dechové, strunné i klávesové. Tomáš Najbrt studoval hru na kytaru a loutnu a dále na varhany a dirigování. P. Jaroslav Konečný vystudoval hru na hoboj a varhany, dlouho hrál jako hobojista v různých orchestrech. V současné době působí jako farář, ale hudbě se také věnuje aktivně. Na tomto zajímavém koncertu uslyšíme mnoho různých historických nástrojů. Zazní skladby V. K. H. Rovenského, G. Frescobaldiho, G. P. Telemanna, J. I. Linka, J. Dowlenda, ale i staré skladby lidové.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248