12.09.2011 14:10

Nová archová sbírka na pokračování oprav sborového domu

Velmi děkujeme všem dárcům, kteří přispěli v archové sbírce na opravu okapu a malby v kostele a první etapu opravy oken (VS201102).

Rádi bychom však v opravách našeho sborového domu pokračovali a jelikož se způsob financování formou dotací s nutným spolufinancováním velmi osvědčuje, dovolujeme si otevřít novou archovou sbírku (VS201103) na pokračování oprav sborového domu.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248