02.05.2016 15:54

Ohlášení z 1.5.2016

předčitatel: Václava Gutová 
text 1. čtení: L 5, 27-32

text kázání: Ef 4, 1-6
písně: 189, S 52, 678, 379, 487
přítomno:25
doprovod:  J. Brož, H. Pumrová, R. Jirka, M. a A. Neumannovy
 
 1. ve varhanní chvilce po kázání zazněla skladba Antonia Vivaldiho: Cantabile z Koncertu D dur pro flétnu a varhany 
 2. poděkování  hudebníkům za doprovod. 
 3. v uplynulém týdnu byla setkání dětí, mládeže, zkouška pěveckého sboru a zkouška T.E.S.C.O., včera proběhla brigáda s vyklízením sklepa.
 4. Ve čtvrtek byl zahájen hudební festival kocertem barkoní francouzské hudby s dobovým tancem "Dostaveníčko s Madame Pompadour"
 5. příští neděli bude rodinná neděle, bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně, společný oběd a od 13 hod beseda o Pravoslavných klášterech - plakát na nástěnce
 6. dalším kandidátem na místo kazatele v našem sboru je Ondřej Pellar, který po více než půlroční práci ve sboru, ke které byl povolán bratrem administrátorem Hamarim projevil velkou touhu se k našemu sboru vrátit.  Strašovstvo Ondřejovu kandidaturu přijalo, schválilo. Dále se bude postupovat podle řádů. Současně staršovstvo přijalo rezignaci sestry Jany Pellarové na její náhradnictví ve staršovstvu.
 7. v následujícím týdnu bude setkání dětí, nebude setkání mládeže, v úterý se sejde pěvecký sbor v 17,30, zkouška T.E.S.C.O. bude v pátek již od 18 hod. Schůzky seniorů s bratrem Hamarim  nad Biblí v květnu budou 11.5. a 25.5.
 8. Ve čtvrtek bude další koncert festivalu "Hudební jaro v Evangelickém kostele" zahraje kvarteto Hanse Krásy z Prahy, na programu bude hudba Mozartova, Schubertova a Kramářova
 9. informace o finančních krocích - byla podespána smlouva s investiční společností Pioneer Investment, budeme spořit 5000 Kč. měsíčně.  Projekt pronájmu garáže byl pozastaven na dobu 1 roku z důvodu prosby Diakonie Západ. Zjištěno bylo, že některé věci z garáže vyklidit nemohou a chtěli si ji pronajmout, což při jejich finanční situaci přišlo staršovstvu nevhodné.
 10. přečteno prohlášení Synodní rady k vandalismu, který postihl sídlo vedení Diakonie v Praze
 11.  dnešní sbírka je 3. sbírkou pro potřeby Diakonie Západ, která je ve finanční tísni, účelem sbírky je - viz plakát. Další květnové sbírky budou pro seniorátní JJ, 15.5. na Svatodušní neděli bude celocírkevní  sbírka pro Diakonii.

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248