07.04.2017 22:39

Ohlášení z 2.4.2017

1) Příští služby Boží se budou konat 9. dubna na květnou neděli, kdy vstoupíme do velikonočního období. Kázáním a vedením bohoslužeb poslouží bratr farář Tomáš Živný z plzeňského sboru Evangelické církve augsburského vyznání.
2) Bratr jáhen se bude účastnit slavnosti konfirmace v německém Flosu.
3) Staršovstvo se sešlo na svém prvním jednání ve středu 29. března. Volilo představitele sboru a zvolilo takto: Kurátorkou sboru a předsedou staršovstva je sestra Václava Gutová, místokurátorem byl zvolen bratr Petr Neumann. 
4) Biblická hodina pro děti v úterý ve 14 hodin, pro starší generaci ve středu ve 14.30 hodin.
5) Ve dnech 7.-9. dubna bude mít v našem sboru soustředění pěvecký soubor Intonic z Prahy. V sobotu 8. 4. v 18 hodin bude koncertovat v našem kostele a v neděli ráno zazpívá při bohoslužbách.
6) Jsme zváni k účasti na diakonické velikonoční bohoslužbě, která se bude konat ve čtvrtek 12. dubna od 10 hodin v kostele Korandova sboru v Plzni.
7) Pokračuje sborová archová sbírka na novou podlahu v presbyterně. Počítáme s tím, že by měla být položena nejpozději v červenci letošního roku. Z celkové částky 37000 korun máme vybrány asi 4 tisíce.

 

8) Závěrečná sbírka bude použita na podporu sborové práce.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248