27.06.2016 11:55

Ohlášení z 26.6.2016

Ohlášky 26.6. 2016
kazatel –  čtená bohoslužba V.Gutová
text 1. čtení - Mt 10, 16-19, 26-31

text kázání – Ez 18, 1-4, 21-24, 31-32
písně – 33, 108S, 672, 244, 582
přítomno - 26
doprovod –  J.Krejčí, M.Neumannová, V.Pech, R. Jirka
1. poděkování hudebníkům za doprovod. 
Ve varhanní chvilce po kázání zaznělnvstupní zpěv ze Slavností sv.Bartoloměje od Radka Rejška
2. v uplynulém týdnu se konala biblická hodina pro děti a schůzka staršovstva. Na ní bylo rozhodnuto o úpravách farářského bytu - nutná oprava podlah, změna dispozice kuchyně a pokojíku v jeden obytný prostor. Finančně bude zajištěno z uspořených peněz sboru. Projekt rozšiřování bytu ve 2. patře byl odložen, úpravy by byly příliš nákladné a složité. S opravou fasády stále čekáme na dotaci.
3. následující týden - v úterý v 17,00 bude zkouška pěveckého sboru. V pátek bude biblická hodina pro děti.
4. Sbor dostal od Synodní rady povolení k volbě kazatele, volební sborové shromáždění, při kterém budeme volit Ondřeje Pellara, bude součástí bohoslužby v neděli  3.7. v 9,30 a povede ho bratr seniorátní kurátot Josef Beneš, který také poslouží kázáním.
6. Jana Sovadinová připravila seznam nutných úklidových činností. Je k dispozici v presbyterně .
7. v úterý 5.7. odpoledne jsme zváni Neumannovými na Voldušské Jiskry
8. dnešní sbírka je pro potřeby sboru, ve sborové pokladně je stále dost místa!

 

předčitatel: V. Gutová
text 1. čtení: Mt 10, 16-19, 26-31

text kázání: Ez 18, 1-4, 21-24, 31-32
písně: 33, 108S, 672, 244, 582
 
přítomno: 26
 
doprovod: J. Krejčí, M. Neumannová, V. Pech, R. Jirka
 
  • poděkování hudebníkům za doprovod.
  • Ve varhanní chvilce po kázání zaznělnvstupní zpěv ze Slavností sv.Bartoloměje od Radka Rejška
  • v uplynulém týdnu se konala biblická hodina pro děti a schůzka staršovstva. Na ní bylo rozhodnuto o úpravách farářského bytu - nutná oprava podlah, změna dispozice kuchyně a pokojíku v jeden obytný prostor. Finančně bude zajištěno z uspořených peněz sboru. Projekt rozšiřování bytu ve 2. patře byl odložen, úpravy by byly příliš nákladné a složité. S opravou fasády stále čekáme na dotaci.
  • následující týden - v úterý v 17,00 bude zkouška pěveckého sboru. V pátek bude biblická hodina pro děti.
  • Sbor dostal od Synodní rady povolení k volbě kazatele, volební sborové shromáždění, při kterém budeme volit Ondřeje Pellara, bude součástí bohoslužby v neděli  3.7. v 9,30 a povede ho bratr seniorátní kurátot Josef Beneš, který také poslouží kázáním.
  • Jana Sovadinová připravila seznam nutných úklidových činností. Je k dispozici v presbyterně .
  • v úterý 5.7. odpoledne jsme zváni Neumannovými na Voldušské Jiskry
  • dnešní sbírka je pro potřeby sboru, ve sborové pokladně je stále dost místa!
 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248