27.09.2015 22:57

Ohlášení z 27.9.2015

Ohlášky 27.9.2015
 
kazatel – bratr  farář Tomáš Živný
text 1. čtení – Jon, 2
text kázání –  Mt 15,39; 16, 1-4
písně – 158, 23 S, 680, 610, 161
přítomno -14
doprovod – Ludmila Kraftová, Radek Jirka
 
NŠ Alena Vašáková – nebyly děti
 
1. poděkování bratru faráři za službu
 
2. poděkování hudebníkům
 
3. dnes po bohoslužbě se sejdeme u kávy a čaje.
    V 15 hod má instalaci bratr farář Leonardo Teca ve sboru na Kladně kam od září nastoupil
 
4. v úterý v 18,00 bude zkouška pěveckého sboru
 
5. příští neděli bude bohoslužba v 9,30 v kostele a poslouží bratr farář Miroslav Hamari, náš
    administrátor
 
6. v neděli  4.10. v 18,00 bude první benefiční varhanní koncert, hrát bude varhaník Jan Doležel.
    
7. od 2. do 4. 10. se v Litoměřicích koná Sjezd evangelické mládeže, z našeho sboru se mládež
      zúčastní v doprovodu Petra Neumanna.
 
8. 10.10. dopoledne v 10 hod ve sboru v Karlových Varech pořádá Poradní odbor pro křesťanskou službu seniorátní den Diakonie s tématem Diakonát – přežitý nebo nenarozený, přednášet bude Jan David, emeritní ředitel střediska v Myslibořicích.
 
9. 17.10. dopoledne v 8,30 se sejdeme na zahradě k brigádě, současně ale probíhá Presbyterní konference v Kynšperku nad Ohří
 
10. 24.10. v sobotu  v 17,00 bude biblická pro dospělé u Martiny Korandové
 
11. sbírka je určena pro potřeby sboru

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248