29.02.2016 20:19

Ohlášení z 28.2.2016

kazatel – O.Pellar
 
text 1. čtení - Ex 17, 1-7
text kázání – Mk 6, 1-6
 
písně – 172, 441, S 379, 521, 489
doprovod – Helena Orcígrová, Vláďa Pech, Ondřej Pellar
 
přítomno - 22
 
1. poděkování Ondřejovi Pellarovi za bohoslužbu
 
2. poděkování všem hudebníkům
 
3. v uplynulém týdnu byla zkouška pěveckého sboru, ve středu setkání seniorů, v pátek proběhla
zkouška T.E.S.C.O.
 
4. v nastávajícím týdnu budou obvyklá setkání dětí a mládeže, pěvecký sbor se sejde v úterý v
17,30, ve čtvrtek v 16,30 bude ekumenická shromáždění ke Světovému Dni Modliteb, T.E.S.C.O
nebude mít v pátek zkoušku
 
5. příští bohoslužby budou v neděli 6.3. - 4. postní - v 9,30, čtené - Václava Gutová
 
6. v sobotu 12.3. v 9,30 bude v Korandově sboru presbyterní konference - téma - Evangelická
identita.
Večer v 18 hod bude zde ve sboru setkání bývalých mládežníků, kteří společně s O.Pellarem
připraví RN, při které bude od 14 hod. beseda s bratrem Mikulášem Vymětalem a sestrou Terezou
Antonovou dobrovolnicí v Chorvatsku.
 
7. Výroční sborové shromáždění bude na Květnou neděli, 20.3.2016
 
8. ozval se první možný zájemce o místo kazatele u nás, vikář Martin Sabo. Přislíbil vedení
bohoslužby 10.4.16
 
9. staršovstvo rohodlo o tom, že spustíme program zakoupení bytu, zatím Radek Jirka vytipoval byt
v Plzni na Slovanech 2+1 a začal jménem sboru jednat, leč není to vůbec jednoduché.
 
10. program, velmi bohatý na březen je na nástěnce, ve vývěsce a bude na webu sboru.
 
11. Noc kostelů se blíží..... Přemýšlejme všichni o programu, o tom co bychom mohli nabídnout, co
se osvědčilo, co vymyslíme nového...zatím se chystá divadlo - loutkové - Vláďa Pech a T.E.S.C.O.,
varhanní koncert, pěvecký sbor.
 
12. dnešní sbírka je pro potřeby sboru.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248