29.01.2017 16:01

Ohlášení z 29.1.2017

  • Dnes od 15 hodin se koná v kostele instalace jáhna Ondřeje Pellara za kazatele rokycanského evangelického sboru a za kazatele střediska Diakonie - Západní Čechy.
  • Příští služby Boží se budou konat za týden v neděli 5. února od 9:30 hodin zde v modlitebně.
  • V úterý 31. ledna v 15 hodin se koná biblická hodina pro děti.
  • Ve středu 1. února vás zvu k dalšímu modlitebnímu setkání. Začne v 16 hodina. Téma pro modlitby zní Tělo, jako chrám Páně.
  • V sobotu 4. února se v 17 hodin koná biblická hodina pro dospělé ve farním bytě.
  • Neděle 5. února v 17:00 v Západním sboru v Plzni se konají  Hudební nešpory - Barokní varhanní skladby a kantáty. Zazní skladby J. Pachelbela, H. Erlebacha a J. Kriegera.
 

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248