03.03.2017 08:20

Ohlášení z 26.2.2017

  • Příští bohoslužby s vysluhováním svátosti Večeře Páně se budou konat za týden v neděli 5. března od 9:30 hodin v modlitebně sboru.
  • V úterý se ve 14 hodin bude konat biblická hodina pro děti a v 17 hodin se sejde pěvecký sbor.
  • Ve čtvrtek 2. března nás všechny zve divadelní spolek TESCO v 17 hodin na představení Ze života hmyzu, které se uskuteční v Plzni, v prostorách Moving Station, Jiží předměstí. 
  • V sobotu 18. března se od 9:30 hodin koná v Plzni v Korandově sboru presbyterní konference. Na téma Církev a finance bude hovořit Miroslav Maňák, správce personálního fondu.
  • Staršovstvo rozhodlo, že v neděli 19. března 2017 se bude konat v závěru dopoledních rodinných bohoslužeb Výroční sborové shromáždění jak to ukládá Církevní zřízení. Kromě povinných zpráv, které při něm zazní budeme také volit nové staršovstvo na dalších 6 let, po které pak povede náš sbor. Staršovstvo vyzývá všechny členy sboru aby se zamýšleli nad tím, koho do nového staršovstva zvolit, případně aby se také zamýšleli nad svojí možnou kandidaturou na řádného člena či náhradníka staršovstva.
  • Stále pokračuje archová sbírka na novou podlahu v presbyterně.
  • Sbírka na konci buhoslužeb ta určitě bude.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248