01.06.2015 23:47

Ohlášení z 31.5.2015

Co bylo
  • V pátek proběhla noc kostelů. Myslím si, že naším kostelem a budovou vůbec prošlo na 250 lidí. Program byl pestrý, účinkujících bylo zhruba 70.
  • Děkuji bratru Krejčímu za doprovod na harmoniu, a Martě i Vláďovi za flétnu a kytaru.
Co bude
  • V úterý bude zkouška pěveckého sboru v 17.15
  • Ve čtvrtek bude biblická hodina pro děti v 14.00
  • V pátek, v 19.00 bude poslední koncert hudebního festivalu.
  • V neděli jsme zvaní na bohoslužby, které budou i s vysluhováním VP. A v 15 hodin bude přednáška o Mistru Janu Husovi. Bude přednášet ThDr. Martin Chadima na téma „Skutečné důvody upálení Mistra Jana Husa.
  • Staršovstvo svolává na 28. 6. 2015 mimořádné sborové shromáždění s návrhem o vyslovení důvěry staršovstvu. Shromáždění proběhne hned po bohoslužbách.
  • V sobotu, 13. 6. bude zahradní opékání u Gutových v Holoubkově v odpoledních hodinách.
  • Slavnostní konfirmační bohoslužby se uskuteční s největší pravděpodobností 23. 8. 2015.
  • Dnešní sbírky jsou pro potřeby sboru.

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248