05.02.2017 16:02

Ohlášení z 5.2.2017

  • Dnes slavíme také svátost večeře Páně. Do společenství Kristova stolu jsou bez rozdílu církevní příslušnosti zváni všichni, kdo vyznávají Pána Ježíše jako Spasitele a kdo touží po odpuštění a smíření.
  • Příští služby Boží se budou konat za týden v neděli 12 února. Vedením bohoslužeb a kázáním poslouží sestra Jarmila Pittnerová.
  • Br. jáhen Pellar bude od 11. 2 do 14. 2. na pobytu s rodinami s dětmi z plzeňského Západního sboru.
  • Dnes v 19 hodin nás zve plzeňský Západní sbor na hudební nešpory
  • Zítra v pondělí 6. února se v 18:30 sejde staršovstvo sboru.
  • V úterý 7. února se ve 14 hodin koná biblická hodina pro děti a v 17 hodin zkouška pěveckého sboru.
  • Připomínám probíhající archovou sbírku, která má pomoci s novou podlahou v presbyterně.
  • Na konci bohoslužeb bude tradiční košíčková sbírka, která podpoří sborovou práci.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248