09.02.2016 19:40

Ohlášení z 7.2.2016

kazatel – Jan Šoltés
 
text 1. čtení – Př 8, 22-34
text kázání – J, 1, 1-3
 
písně – 33, S 367, 443, 446, 550.
doprovod – M.Neumannová, D. Neumannová, V.Pech
 
přítomno - 30
 
1. poděkování Janu Šoltészovi za nedělní bohoslužbu
 
2. poděkování všem hudebníkům
 
3. v uplynulém týdnu bylo setkání pěveckého sboru.
 
4. zítra v 18,30 se sejde staršovstvo sboru na pravidelné schůzce.
 
5. v nastávajícím týdnu budou setkání dětí, mládeže, pěvecký sbor se sejde v úterý v 17,30, senioři
se sejdou nad Biblí ve středu 10.2.
 
6. příští bohoslužby budou v neděli 14.2. - 1. postní - v 9,30, s vysluhováním Večeře Páně, poslouží
bratr Ondřej Pellar. Po bohoslužbě bude vernisáž výstavy historických filmových plakátů a potom
při kávě a čaji beseda s Pavlem Šebkem, finančním poradcem OVB Finance o možnostech
finačního rozvoje sboru.
 
7. pro zájemce jsou v kanceláři připravena potvrzení o darech.
 
8. Noc kostelů se blíží..... Přemýšlejme všichni o programu, o tom co bychom mohli nabídnout, co
se osvědčilo, co vymyslíme nového...
 
9. stále ještě máme 3 výtisky NKD a jeden EK.
 
10. dnešní sbírka je pro potřeby sboru. Na záplavami postiženou rodinu ve Velké Británii bylo
celkem vybráno a bude posláno 22 528 Kč, nyní se vybírá rodina, které budou peníze předány.
Příští, 1. postní neděli bude sbírka na tisk ČCE.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248