07.10.2013 11:00

Ohlédnutí za 10. ročníkem Volduškých Jisker

Voldušské Jiskry se v roce 2013 zařadily do seznamu akcí s tučnou historií. Oslavili jsme již 10. ročník. Potvrdilo se ihned několik sloganů.

První: "Setkání lidí, kteří by se za normálních okolností nikdy nesešli." 

Z více než 50 účastníků by se dalo vyselektovat hnedle několik zájmových skupin - byli přítomni legitimní i undergroundoví kazatelé z různých církví. Byli přítomni jak evangelíci, katolíci, jednoťáci i koncilové bez jasného vyznání (jak je vidět, odkaz Mr. Jana již delší dobu nerozděluje, ba naopak - stmeluje - všechny denominace). Lidé z místa, okolí i z vyložené dálky (nejdále z Afriky, ale též z Brna, Jaroměře, Hradce Králové, Praehé, Českých Budějovic, Plzně...). Dle typu dopravy motorkáři (ti hned další den odjížděli na Alpskou pouť), plechovkáři, cyklisti i pěší. Vegetariáni (těch si při upalování husy obzvláště ceníme), tak i masňáci (drtili grilovanou cuketu neskutečným tempem). Kulturní fronta v čele s naším premiérem v demisi by záviděla.
 
A i další slogan našel uplatnění: "V předvečer Mr. Jana upalujeme husu ...a souvěrce." 
Kromě grilování různých masitých pokrmů byla zahradní párty prvně doplněna pravým točeným nefiltrovaným nepasterizovaným pivem (znalci ví, jak prospěšné je konání akcí open air), čistou pramenitou vodou z haberské studánky Aqua Fontaine a pravou moravskou vínovicí se vskutku vysokou voltáží. Blahodárné účinky nápojů zakusilo i několik plechovkářů, ze kterých se rázem a s nadšením stala skupina pěších poutníků.

 

—————

Zpět


Atmosféru "Jisker" dotvářely orientační tabulky v užité neoortodoxní staročeštině. A vzájemně se pobavili lidé napříč generacemi. Obzvláště milá pak byla návštěva bratra Irmanna ze Zbiroha, jenž si tuto akci nikdy a navzdory objektivním překážkám nenechá ujít a je schopen v nadšení citovat užité slogany a pozvánky ve staročeštině. 
Slavnostním bodem večera pochopitelně bylo porcování grilované husy. I na tomto bylo vidět, jak se užitá technika Voldušských Jisker vyvíjí. V dobách dávných sloužila k točení rožně klika a obsluha u sálajícího ohně po 6 až 7 hodinách služby skoro začínala vonět. Po deseti ročnících tuto službu zaujal vyřazený stěračový motůrek z Wartburga ve svařenci starého bojleru, stavebního kolečka a zřejmě nějaké litinové motorové vany v celku zvaném "Mašinka" od sponzora akce Sharkiho, všeuměl and syn, společnost s ručeným omezením, z Kraslic.
 
Rodina Vikingova tímto děkuje všem účastníkům za milou a obohacující přítomnost, vyjadřuje upřímné pozvání do další desítky Voldušských Jisker. 
Děkuje též i za naplňování eko-požadavků setkání, konkrétně za disciplinované užívání výsernice za zrcadlem, třídění odpadků a ochranu broučků na zahradě. 
Děkuje také těm, co přenocovali, za pomoc s úklidem. 
 
A těšíme se na další ročník!
 
 
 
- pro web sboru připravil br. Petr Neumann
 

 


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248