03.07.2016 10:30

Ondřej Pellar novým kazatelem sboru

Dnes volební shromáždění našeho sboru, vedené br. Josefem Benešem, seniorátním kurátorem, všemi hlasy přítomných členů sboru s hlasovacím právem zvolilo br. Ondřeje Pellara novým kazateleme našeho sboru od 1.9.2016 do 31.8.2021. Gratulujeme!

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248