07.06.2013 14:11

Reportáž vč. fotografií z Noci kostelů 2013

 
17,15
Nervozita vrcholí, za 15 minut začínáme!, kostel se plní, sbor Gymnázia tam končí zkoušku, v kanceláři zkouší místní sbor Chrapes, v presbyterně se dochystává příprava na vernisáž, v chodbě pracovníci a klienti klubu Diakonie zřizují svůj "prodejní stůl", kde budou prodávat výrobky klientů - svícny, v presbytterně se připravuje jiný prodejní stůl s výrobky klientů plzeňského centra Diakonie - Človíček - nádherné ručně tkané koberečky a drobná keramika a šparky.
 
17,30
Na kůru nastoupený Chrapes, v kostele připravený sbor Gymnázia. Bratr farář Leonardo Teca zahajuje Noc kostelů citátem z 122. žalmu a přáním krásného večera a noci. Z kůru zní Laudate a Haleluja. A potom už převezme štafetu sbor Gymnázia a zpívá fakt pěkně. Spirituály, lidové písničky i popík. Dokonce i něco jako hip hop zaznělo.
 
18,00
Končí koncert, má začít vernisáž. Chaos se stupňuje, z kostela do prsbyterny míří davy, z presbyterny také. V jednu chvíli dochází k zastavení provozu "špuntem" ve dveřích, ale po chvilce se vše upraví. Vernisáž začíná. Paní učitelka Jiravová z rokycanské ZUŠ. představuje výstavu pláten žáků své třídy. Evangelický kostel očima dětí. Kostel v celku i detailu. Vidíme skicy, fotografie, které děti vedly po návštěvě kostela, když si vybraly "svoje téma" Slyšíme podrobný popis vzniku celého souboru, výsledkem práce je soubor 15 akrylů na plátně. Je to úžasné. Prohlížíme, povídáme. A v kostele se zatím připravuje Koncert.
 
18,30
Děti ze sboru jsou vesměs hudebně nadané a skoro všechny studují hudbu a hru na nějaký nástroj. A tak slyšíme dvakrát housle, dvakrát flétnu, několikrát klavír a kytaru. Marta Neumannová, sama flétnustka a učitelka na ZUŠ v Chrástu připravila s dětmi moc krásný koncert a děti byly skvělými interprety. Potlesk nebere konce a k poděkování patří i Pexeso Noci kostelů.
 
19,00
Prohlídka kostela v výkladem... nu není mnoho zájemců, zpočátku tři, později pět. Ale podíváme se všude. Od suterénu s klubem Akcent Diakonie, kde je současně vernisáž další výstavy letošní Noci kostelů. Opět Albím Giňa a jeho nezaměnitelné akvarely, tentokrát inspirované verši českých klasiků. Třeba taková "křišťálová studánka".... Pokračujeme modlitebnou, presbyternou, kostelem s památkově chráněným, funkcionalistickým interiérem a nakonec kůr s varhanami. Historie sboru, kostela a jeho okolí. Otázky, diskuse. Třeba i o ekuméně. Jsou připraveny letáčky se stručnou historií a jiné s povídáním o sboru v situaci církevních restitucí.
Mezitím se v modlitebně - divadelním sále připravuje scéna
 
19,30
Jeden z vrcholů večera - divadelní spolek SUMUS a hra Erica Emmanuela Schmidta Oskar a růžová paní. SUMUS u nás hraje opakovaně, vždy skvěle. Taky aby ne, vede ho a režíruje paní Věra Mašková, dramaturgyně Městských divadel pražských. Úžasný, vlastně strašně smutný, ale s nadhledem a nadějí vyprávěný příběh o umírání desetiletého Oskara na leukémii. Při vší vážnosti nepostrádá vtip a je to prostě.... No to se musí vidět. Potlesk a mnohonásobná děkovačka.
Potom krátké vydechnutí, povídání, setkávání.
 
21,00
Prezentace práce Diakonie, nejen klubu Akcent, ale i třeby Občanské poradny. a možnost navštívit klub, zakoupit výrobky atd. Ale jedeme dál...
 
21,30
Koncert skupiny Rokycany Band v modlitebně. Skupina působí právě při klubu Akcent, mladí Romové hrají s nadšením a typickým espritem. Je slyšet, že hubna a rytmus jsou součástmi jejich osobností. Všichni se uvolnili, poslouchají, někdo tančí, zkrátka ta pravá atmoška.
 
22,00
V kostele se zatím připravila další hudební skupina SNM - skupina nezávislých muzikantů. Ale ten název je zavádějící, jsou závislí, na muzice. Hrají všehochuť - irské a skotské balady, české folkové klasiky i přesahy do bigbítu. A hrají to krásně a dobře a je vidět, že z toho hraní mají radost. A my všichni posluchači taky. Tak to byl druhý vrchol večera. Nebo vlastně už noci.
 
22,30
Noc se pomalu nachyluje, je tma a venku drobně prší. Sesedáme se v kostele, členové sboru i návštěvníci,. hraje se na kytary i bubínky, zpívají převážně spirituály ale i jiné písně ze Svítáku (pro neinformované zpěvník Svítá). Končíme modlitbou a unavení, ale šťastní, že se to všechno povedlo a že jsme si to užili se pomalu rozcházíme.
Tak taková byla. Noc kostelů u nás v kostele 24. května 2013. Když jsme to spočítali, přišlo dnes večer kolem 150 lidí! A to je v Rokycanech opravdu hodně.
 
-- pro vás zachytila s. kurátorka Vendula Gutová

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248