05.07.2016 10:46

Témata pobožností na sborové dovolené

 • Mt 6,16-18 Jak se postit
 • Mt 13,1-9 Podobenství o rozsévači
 • Mt 13,24-30 Podobenství o koukolu a pšenici
 • Mt 13,31-32 Podobenství o hořčičném zrnu
 • Mt 13,13-21 Nasycení pati tisíc
 • Mt 13,33-35 Podobneství o kvasu
 • Mt 20,1-16 O dělnících na vinici
 • Mt 21,18-22 Prokletí fíkovníku
 • Mt 21-33 O zlých vinařích
 • Mt 22,1-10 O hostině
 • Mt 24,32-35 Poučení od fíkovníku

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248