20.04.2012 19:00

Varhanní koncert

Marie Zahrádková patří k mladé nastupující generaci varhaníků a je jednou z nejtalentovanějších. Studuje hru na varhany na praždské HAMU pod vedením Jaroslava Tůmy. Absolvovala kurzy u renomovaných varhaníků: A. Gast, L. Lohmann, P. van Dijk, M. Sander... V současné době paralelně studuje vahany ve Stuttgartu u prof. Jürgena Essla. Program rokycanského koncertu je složen právě z romantické a moderní varhanní tvorby. Na programu jsou skladby J. Brahmse, F. Mendhelsona – Bartholdyho, Maxe Regera a Petra Ebena.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248