11.03.2011 22:41

Ze života Střediska Diakonie - hra čísel

V roce 2010 jsme hospodařili s necelými 5 miliony Kč a v roce 2011 plánujeme hospodařit s miliony více než 11. Bohatneme i chudneme. V roce 2010 u nás pracovalo 19 pracovníků, z nich bylo 5 na mateřské dovolené. V roce 2011 u nás už pracuje 26, v plánu 31 a z toto je již 6 na mateřské. K dnešnímu datu ve středisku pracuje 7 mužů. Plodíme a množíme se. V roce 2010 jsme poskytovali služby na Rokycansku, Plzeňsku a Stříbrsku. V roce 2011 jsme k tomu přidali Domažlice. V tomto regionu jsme měli v roce 2010 šest svých kamenných poboček, v roce 2011 jich máme 9. Rozrůstáme se a chapadlíme. V roce 2010 jsme měli jedno nízkoprahové komunitní centrum, v roce 2011 jsou to již 4. V roce 2010 jsme podali 31 projektů a z toho 16 bylo úspěšných. V letošním roce plánujeme řídit pouze 14 projektů, ale věříme, že ji 14 buden úspěšných stejně jako celý rok. Řídíme a řítíme se.

- Bc. Petr Neumann, ředitel střediska

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248