Pěvěcký sbor

 

Hlahol Hospodinu, celá země, dejte se do plesu, pějte žalmy, pějte Hospodinu žalmy při citaře, při citaře nechť zvučí žalmy; s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem! (Ž 98, 4-6)

Písmo nás na mnoha místech vybízí k tomu, abychom Hospodina slavili a chválili hudbou a zpěvem, darem, který nám Hospodin jako jedinému ze svých stvoření svěřil. Dar vědomě vytvářet a interpretovat hudbu, s rozvojem lidstva stále složitější a komplikovanější, ale pořád úchvatnou a krásnou, je lidem vlastní od počátku věků. V naší církvi je hudba trvalou a neměnnou součástí každé bohoslužby. Při bohoslužbách se prolíná slovo se zpěvem písní, v nichž chválíme - oslavujeme - prosíme - děkujeme našemu Pánu. I přes klesající zpěvnost národa hudba v našich kostelích stále zní, a  to - buď Bohu dík a chvála - stále i za doprovodu varhan. Není to zdaleka samozřejmost, protože všechny církve, ve kterých byla dříve varhanická služba běžnou, se v současnosti potýkají s akutním nedostatkem varhaníků, nemluvě o varhanících v této dovednosti vzdělaných. Svoji roli v tom samozřejmě hrálo období komunismu, kdy duchovní hudba v chrámech byla potlačována a varhaníci často i perzekvováni. Zároveň byly mnohdy nenapravitelně poškozeny mnohé vzácné a drahocené nástroje - varhany, protože na jejich údržbu nebo rekonstrukci nebyly zkrátka v církvi prostředky. O to vděčnější buďme za to, že v našem kostele existuje nástroj funkční (byť s malými výhradami), který by si sice generální opravu také zasloužil, ale díky alespoň částečné péči předešlých varhaníků dokáže zpěv při bohoslužbě velmi dobře doprovodit. Za jeho manuál v oněch uplynulých desetiletích usedlo jen nemnoho varhaníků, navíc se o nich mnoho zpráv nedochovalo - byť jsou varhany nástroj hlasitý, služba varhanická je tichá a nenápadná. Prvním varhaníkem našeho sboru byl ve třicátých letech minulého století Emanuel Jaňour, který tuto službu vykonával až do své smrti. Pokud je známo, dalšími varhaníky byli otec Josef Smolík a pak syn Jaroslav, kteří ve sboru působili dlouhá léta, oba také až do svého odchodu na věčnost. S Jaroslavem Smolíkem se u varhan později střídal také laik Adolf Irmann nebo sestra Aloisie Simandlová a příležitostně v nedávné době mladí instrumentalisté, jako např. Jan Doležel, Barbora Benešová, Radek Pavlis, Helena Orcígrová, Jan Esterle; byly to však jen občasné výpomoci. Od července 2004 vykonává varhanickou službu ve sboru již téměř výhradně Zdeňka Raindlová.

Kromě varhanní hry však zní v našem kostele poměrně často také jiná hudba, a to zpěv evangelického kostelního pěveckého sboru. Víme, že pěvecký sbor existoval při našem farním sboru již v minulosti, a to ještě před 2. světovou válkou, ale nedochovaly se nám o něm žádné zprávy - o počtu členů, o jeho působení atd. Zdá se, že jej vedl a pravděpodobně i založil již zmíněný E. Jaňour. Po válce však již činnost sboru nejspíš nebyla obnovena. V období komunismu pochopitelně byla jakákoliv podobná aktivita naprosto znemožněna.

Začátkem roku 2003 však z iniciativy kazatele Ondřeje Pellara a sestry Marty Neumannové vznikl opět miniaturní kostelní sboreček, který v začátcích čítal asi 7 členů. Byli to vesměs laici a nadšenci, kteří se s odvahou a hlavně chutí pustili pod vedením Marty Neumannové do nácviku prvních písní. Zpočátku to byly duchovní písně dvou - tříhlasé, později bylo možné zkusit i čtyřhlas. Po roce sbormistryni čekaly mateřské povinnosti, a tak se 1. března 2004 ujala vedení sboru Z. Raindlová. Tuto službu vykonávala do konce roku 2005, kdy se jí opět ujala M. Neumannová; k vystřídání obou sester - sbormistryň došlo znovu 1. ledna 2007, kdy Martu čekalo další mateřství. 

V této době má sbor 11 členů. Zpíváme duchovní písně rozličných stylů a věků, od středověku po současnost, případně i spirituály, některé dokonce (i když zřídka) i v jiných jazycích. Sbor vystupuje hlavně při svátečních bohoslužbách v našem kostele, např. u příležitosti rodinných nedělí, křtů, v Adventu, o Velikonocích a podobně. Měli jsme také však i vystoupení v jiných sborech - třeba v listopadu 2005 v Hořovicích při instalaci sestry farářky Drahomíry Havlíčkové, nebo v římsko-katolickém sboru v Čestlicích v červnu 2005 při zahradní slavnosti. Krásným zážitkem byly hudební nešpory v únoru 2004, při nichž zazněla Truvérská mše skladatele Petra Ebena za doprovodu hostujících instrumentalistů. Důležitou a radostnou událostí je pro nás každoročně v červnu účast na setkání pěveckých sborů Západočeského seniorátu ČCE, kde se náš sbor pokaždé zapojí do společného zpěvu všech zúčastněných sborů, a v posledních dvou letech také na tomto setkání samostatně vystoupil. Seniorátního setkání jsme zatím navštívili třikrát, a to v Nejdku, v Plzni a v Sokolově. V roce 2008 se toto velké zpívání konalo právě u nás v Rokycanech.

Nesmím zapomenout také na hudební činnost naší mládeže, která sice příležitostně, nicméně již několik let zpestřuje naše bohoslužby zase jiným způsobem, a to produkcí malé hudební skupiny, v níž zní klávesy, kytary a zobcové flétny. Někdy mladí vypomohou i doprovodem pěveckého sboru.

Kromě toho je sbor sám nebo ve spolupráci s dalšími organizátory pořadatelem mnohých koncertů a neohlíží se přitom na žánry. A tak můžete navštívit koncerty tzv. klasické či vážné hudby, koncerty folkové i rockové, nebo dokonce i diskotéky, které zde v menším sále pro své klienty pořádá středisko Diakonie ČCE.

V roce 2009 jsme uskutečnili generální opravu kostelních varhan, která stála 123.000,- Kč. Za vydatné finanční pomoci Krajského úřadu plzeňského kraje, díky velkorysému daru a půjče rodiny Gutovy a důkladné preciznosti varhanářského mistra Antona Habětína mají varhany náhle zvuk, na jaký si ani nikdo z pamětníků nepamatuje. 

A tak snad můžeme být trochu hrdi a vděčni, že v našem farním sboru je hudba stále živá a občerstvuje a povzbuzuje naše duše.

Zdeňka Raindlová


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248
Fotogalerie: Pěvěcký sbor

/album/fotogalerie-pevecky-sbor/dscn4151-jpg/

—————

/album/fotogalerie-pevecky-sbor/dscn4152-jpg/

—————

/album/fotogalerie-pevecky-sbor/dscn4153-jpg/

—————

/album/fotogalerie-pevecky-sbor/dscn4154-jpg/

—————

/album/fotogalerie-pevecky-sbor/dscn4156-jpg/

——————————