Trasa a instrukce sborového výletu na Libštejn

Trasa a instrukce sborového výletu na Libštejn

Popis cesty, společně s instrukcemi, naleznete zde:  Stáhnout


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248