Zasedání staršovstva

 Čtvrté pondělí v měsíci v 18:30


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248